Welkom bij TweeMC | MI Research

Deze website gaat over Meervoudige Intelligenties en over de MIDAS.

Deze site houdt u op de hoogte van de vorderingen op het gebied van de vertaling en validering van de MIDAS in het Nederlands. Het project heeft de ondersteuning en  goedkeuring van Dr. C. Branton Shearer, ontwikkelaar van de MIDAS™ (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales). Het doel van dit project is om de vragenlijsten van de MIDAS voor Nederland beschikbaar te maken, onderzoek daarnaar te stimuleren, en om mensen op te leiden om de MIDAS op de juiste wijze af te nemen en te interpreteren.


Zie voor meer informatie over de MIDAS™: www.MIResearch.org.

 

Meervoudige intelligenties
Er zijn een heleboel manieren om slim te zijn!


Er zijn ook een heleboel manieren om succesvol te zijn, op school, op het werk en daarbuiten. Schoolprestaties worden meestal gezien in samenhang met "boekenslim" zijn en goed zijn in schrijven, lezen en rekenen. Mensen kunnen ook een "talent" hebben en succesvol zijn op hele andere gebieden, zoals sport, muziek, in de kunsten of als zanger.
"Common sense" en "streetwise" zijn ook belangrijke vaardigheden die ons helpen andere mensen te begrijpen of om een handvaardigheid te leren beheersen (zoals houtbewerken of kleding maken). Het is belangrijk om al deze verschillende manieren van slim zijn te respecteren om er zo achter te komen waar je het best in bent en wat je kunt inzetten om je ontwikkelingskansen en -mogelijkheden zo groot mogelijk te maken. Liever dan al deze verschillende manieren van succesvol namen te geven als talent, gezond verstand, of een aanleg, heeft Howard Gardner er voor gekozen om deze allemaal "intelligenties" te noemen. In 1983 schreef hij het boek "Frames of Mind", waarin hij beargumenteert dat er meer is aan intelligentie dan alleen boekenslim zijn. Hij stelt dat er minimaal acht verschillende intelligenties zijn die ons helpen succesvol te zijn in ons
alledaags leven en op school of werk. Dr. Gardner stelt dat slim zijn betekent dat

      je de mogelijkheid hebt ...
                   om een probleem op te lossen, of
                          om een product te maken, of
                              een dienst te leveren
     ... die gewaardeerd wordt in een gemeenschap.


De MIDAS™ is het instrument om een profiel van meervoudige intelligenties in kaart te brengen. Sinds 1987 is neuropsycholoog Dr. C. Branton Shearer bezig met het ontwikkelen en verfijnen van deze vragenlijst en hij heeft diverse boeken uitgegeven over hoe je het denken met meervoudige intelligenties in kunt zetten in verschillende sectoren.